logo

IDEA

Klaster Europa na Wschodzie jest dobrowolnym porozumieniem przedsiębiorstw, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, uczelni publicznych i niepublicznych, Jednostek Samorządu Terytorialnego i innych zainteresowanych podmiotów działających zgodnie z zakresem merytorycznym Klastra, z terytorium Polski i krajów położonych na wschód od granicy Polski. 

AKTUALNOŚCI


LISTA AKTUALNOŚCI

PARTNERZY

  • client-logo
  • client-logo
  • client-logo
  • client-logo

KONTAKT

Dane adresowe

Siedziba Generalna Klastra
PL   87-100 Toruń, ul. Warszawska 4

tel: +48 (0) 56 653 92 62
Fax: +48 (0) 56 653 92 61

e-mail: info@east-cluster.eu

© 2016 Wyższa Szkoła Gospodarki